News about visa/registration

Osu! Vážení sportovní přátelé a kolegové! Těšíme se a doufejme, že rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví České republiky o možnosti a podmínkách našeho turnaje Fullcontact Karate Prague Open 2021 bude v náš prospěch! Konečné rozhodnutí bude počátkem příštího týdne.

Click to continue
Jsme rádi a oceňujeme, že náš turnaj podpořila NSA.

U občanů nečlenských států EU budeme žádat o zvláštní podmínky vstupu do České republiky prostřednictvím podpory NSА a Ministerstva zahraničních věcí České republiky.
Vyplňte prosím níže uvedenou tabulku (visa_info) za každého člena vašeho týmu a pošlete ji na
karate@pragueopen.info spolu s přihláškou pro sportovce a další členy týmu (fighters list).

Občané nečlenských států EU, kteří mohli za normálních okolností (před pandemií Covid – 19)
vstoupit do České republiky bez víza, nyní také potřebují zvláštní povolení, proto žádáme o vyplnění uvedeného formuláře „visa_info“.

Registrovat sportovce na turnaj je také možné prostřednictvím webu
turnaje: https://www.cfko.cz/…en/.

Tabulka „visa_info“ může být zaslána pouze e-mailem.

Děkujeme za pochopení a budeme rádi, pokud se turnaje zúčastníte!

S pozdravem, realizační tým FULLCONTACT KARATE PRAGUE OPEN 2021.


Osu! Dear sports friends and colleagues! We are looking forward to and hope that the decision of the Ministry of Health of the Czech Republic about the possibilities and conditions of our Fullcontact Karate Prague Open 2021 tournament will be in our favor! The final decision will be early next week.

We are happy and appreciate that our tournament was supported by the NSA.

For citizens of non-EU countries, we will apply for special conditions of entry into the Czech Republic through the support of the NSA and the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic.

Please fill out the table below (visa_info) for each member of your team and send it to karate@pragueopen.info together with the application form for athletes and other team members (fighters list).

Non-EU citizens who could normally (before the Covid-19 pandemic) enter the Czech Republic without a visa, now they also need a special permit, so we ask you to fill in the form below „visa_info“.

It is also possible to register athletes for the tournament via the tournament website: https://www.cfko.cz/…en/.

The table „visa_info“ can only be sent by e-mail.

Thank you for your understanding and we will be happy if you participate in the tournament!

Sincerely, the FULLCONTACT KARATE PRAGUE OPEN 2021 realization team.

visa_info

Fighters_list_Fullcontact_Karate_Prague_Open_2021_team

BACK
× WhatsApp